Naročnik: Zavod za turizem in šport Kamnik

Kaj: Priprava Facebook objav, oglaševanje na Facebooku, grafično oblikovanje

Vsako leto v septembru se v Kamniku tradicija združi z etnografijo, kulturo in zabavo. In to leto so potekali že 50. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, kjer smo svoj delež pripomogli tudi mi z grafičnim oblikovanjem in Facebook oglaševanjem.

Že en mesec pred dogodkom smo začeli s pripravo objav na Facebook, ravno tako pa smo na tem omrežju vzpostavili tudi oglaševalsko kampanjo. S kampanjo smo želeli doseči čim več potencialnih zainteresiranih udeležencev po celotni Sloveniji (cilj je bil 250.000) in v očeh starejših posameznikov in družin ta dogodek predstaviti kot nekaj, česar absolutno ne gre zamuditi. Krovni cilj vseh naših prizadevanj in dejavnosti pa je bil seveda pripomoči k čim večji obiskanosti festivala.

Na dogodku je bilo čez vikend prisotnih več kot 30.000 ljudi.

Poleg tega smo dogodek podprli tudi z grafičnim oblikovanjem letaka, v Modrih novicah, ki jih izdajamo, pa je bil objavljen tudi članek o dogodku.

Začnite projekt z nami!

Začnite projekt z nami