Naročnik: ILD

Servisne storitve – kratki filmi prikazujejo različne procese, ki jih izvajajo na strehah – odkrivanje zamakanja, detektor preprečevanja zamakanja in servis streh.

Začnite projekt z nami!

Začnite projekt z nami