Naročnik: RRA LUR

V okviru projekta CINEMA (Kreativne industrije za mestna gospodarstva v Podonavju), smo pripravili celostno kampanjo s katero želimo prispevati k razvoju podetništva v mestnem središču Kamnik. Za ta namen smo kreativno in vsebinsko zasnovali in izdelali pristajalno stran ter pripravili komunikacijski načrt. 🙌

Začnite projekt z nami!

Začnite projekt z nami