Naročnik: Space-Ing

Celostna podoba je moderna kombinacija napisa in znaka, je igra besed space, spacing, ing (inženiring), združenih v eno besedo: Space-Ing. Napis v logotipu je berljiv in premišljen, v njem pa se pojavi zanimiv vizualni element. Prepletata se črka E in vezaj, kar daje obliko treh horizontalnih črt. Z dodatkom barv se doda močno simboliko pri delitvi in hkrati povezovanju besed v eno, kar podpre idejno zasnovo imena podjetja. Ciljni skupini pa tako sporoča, da ni le prostorska rešitev veščina podjetja Space-Ing, ampak tudi izvajanje inženiring projektov. Napisu je dodan še znak v obliki hiše, kar nakazuje, da je podjetje Space-Ing tisto, ki skrbi za vsa udobja znotraj štirih sten.

Začnite projekt z nami!

Začnite projekt z nami