Naročnik: Modre novice

Dogodek »Pohod ob reki, ki povezuje« se predstavlja z novo celostno grafično podobo, ki združuje bistvo – reko, naravo in seveda pot. Vsi omenjeni elementi novega znaka so prepleteni in združeni v eno – v obliko kapljice vode, ki lahko na prvi pogled predstavlja zgolj element reke Kamniške Bistrice, ob kateri se pohodniki na samem dogodku sprehajajo. Ali pa iz nje razberemo globlji pomen oz. simbol novega začetka, kar je ideja in razlog rojstva »Pohoda ob reki, ki povezuje«. Zgodba, ki jo s tem dogodkom pišeta kamniška in domžalska občina je namreč v povezanosti in združitvi moči obeh občin, da 14 kilometrov dolga pot ob reki na novo zaživi in dobi podobo, kot si jo zasluži. 👍

Začnite projekt z nami!

Začnite projekt z nami