grafika za 25 let podjetja IR-IMAGE

Novi kanali – nove medijske strategije

mesto komunikacij 25 let IR IMAGE

Medijska strategija

V zadnjih 25 letih sta se vloga in delo medijskega stratega izrazito spremenila.

V času začetkov naše agencije je bilo na voljo neprimerno manj kanalov, preko katerih smo lahko nagovorili ciljno skupino, in s tem tudi manj širine, ki jo je premogel medijski prostor. Res pa je, da je bilo zaradi manjše razkropljenosti s sporočilom laže doseči želeno občinstvo.

Z začetkom digitalizacije in pojavom novih tehnoloških rešitev ter posledično tekmovanjem za vsak trenutek potrošnikove pozornosti pa se je preoblikovalo tudi samo delo medijskega stratega, ki je postajalo vedno kompleksnejše. Strateg se sedaj ne ukvarja le z distribucijo sporočil po kanalih, ampak išče rešitve za vključevanje potrošnikov v izkušnje in zgodbe.

Še vedno je bistven konkreten in jasen brif z naročnikom, na katerem je poleg osnovnih informacij o naročniku in njegovih ciljih treba določiti, koga in s kakšnimi sredstvi želi nagovoriti in kako se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Ko določimo medijske cilje, proračun in časovnico, opravimo analizo ciljne skupine in njeno nakupno pot, na podlagi izsledkov pa pripravimo strategijo na vseh relevantnih digitalnih in klasičnih kanalih.

Image

Tudi glede končnega zakupa od samega začetka nismo klasični medijski zakupnik oglasnega prostora, ki naročeno oglaševanje na medij zgolj (pre)naroči, ampak smo aktivno vpeti v proces nastajanja, razporejanja in prilagajanja medijskega budgeta naročnika. Naročnika želimo dobro spoznati, zato mu zastavimo vprašanja in ga pozorno poslušamo, da mu lahko kakovostno svetujemo, pripravimo in optimiziramo medijski splet, se pogajamo z vsakim medijem posebej in poskušamo na vsakem posameznem medijskem kanalu povedati blagovni znamki prikrojeno zgodb, ki podpira krovno strategijo njenega pojavljanja.

Največji preskok v primerjavi z obdobjem začetka agencije je ravno v tem, da so nove tehnologije omogočile zbiranje in analizo podatkov, kar posledično pomaga pri optimizaciji medijskega zakupa, njegovega stalnega prilagajanja, menjavanja vsebine oglasov in ne nazadnje racionalizacije vložka naročnika pri doseganju zadanega cilja.